Szanowni Państwo!

Informujemy że Wspinart Mateusz Jabłoński chroni Państwa dane osobowe w sposób w pełni zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie obowiązki wynikające z RODO, uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Jabłoński, działający pod firmą WSPINART, Trzcińsko 65, 58 – 520 Janowice Wielkie, tel. 509 520 250, mail: wspinart@gmail.com, NIP: 781-169-84-75

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy o świadczenie usługi: organizację szkolenia wspinaczkowego, zawartej z Administratorem. Zawierając z Administratorem taką umowę zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Państwa danych osobowych, w celu wykonania tej umowy.

3. Państwa dane osobowe przechowywane są pod adresem Trzcińsko 65, 58 – 520 Janowice Wielkie.

4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotu świadczącego dla Administratora usługi księgowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zlecenia świadczenia usług przez Administratora, a następnie – dla celów księgowych, przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach:

  • prawie dostępu do treści swoich danych
  • prawie ich sprostowania,
  • prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania,
  • prawie do przenoszenia danych,
  • prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona
  • prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO