Kurs/szkolenie
Czas trwania
Liczba osób przypadająca na 1 instruktora
Polska/Europa
zgodny z progr. PZA
Uwagi
Cena (PLN/osobę)
Rabaty
do ustalenia
3-6
tak/nie
cena zależy od liczby uczestników

cena/os. za dzień szkolenia :
3os.: 240,-
4os.: 190,-
5os.: 160,-
6os.: 140,-

zależne od liczby osób
2 dni (16h)
3-6
tak/nie
tak
1 weekend
+ koszty wejścia na ścianę
480,-

2 dni
2-4
tak/nie
1 weekend
2os.*
3os.*
4os.*
480,-
440,-
420,-
4 dni
2-4
tak/tak
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
880,-
840,-
800,-
w cenie
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
4 dni
2-4
tak/nie
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
880,-
840,-
800,-
w cenie
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
6 dni
2-4
tak/nie
tak
1320,-
1260,-
1200,-
w cenie
6 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
Kurs wspinaczki po drogach wielowyciągowych
+ autoratownictwo
4 dni
2-3
tak/tak
 Termin/miejsce ustalane indywidualnie
Kurs w Polsce
Zagranica
zależne od liczby osób
1000,-
1400,-

*)- Ceny kursów w skałach są zależne od liczby zgłaszających się osób.