Cennik

 

Kurs/szkolenie
Czas trwania
Liczba osób przypadająca na 1 instruktora
Polska/Europa
zgodny z progr. PZA
Uwagi
Cena (PLN/osobę)
Rabaty
do ustalenia
3-6
tak/nie
cena zależy od liczby uczestników

dzień szkolenia grupy :
3os.: 180,-
4os.: 150,-
5os.: 130,-
6os.: 120,-

zależne od liczby osób
2 dni (16h)
3-6
tak/nie
tak
1 weekend
+ koszty wejścia na ścianę
300,-

2 dni
2-4
tak/nie
1 weekend
2os.*
3os.*
4os.*
400,-
350,-
300,-
4 dni
2-4
tak/tak
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
570,-
530,-
500,-
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS
4 dni
2-4
tak/nie
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
570,-
530,-
500,-
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS
6 dni
2-4
tak/nie
tak
880,-
820,-
800,-
6 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS
Kurs wspinaczki po drogach wielowyciągowych
4 dni
2-3
tak/tak
 Termin/miejsce ustalane indywidualnie
Kurs w Polsce
Zagranica
zależne od liczby osób
600,-
800,-

*)- Ceny kursów w skałach są zależne od liczby zgłaszających się osób.