Kurs/szkolenie
Czas trwania
Liczba osób przypadająca na 1 instruktora
Polska/Europa
zgodny z progr. PZA
Uwagi
Cena (PLN/osobę)
Rabaty
do ustalenia
2-6
tak/nie
cena zależy od liczby uczestników

cena/os. za dzień szkolenia : 2os.: 375,- 3os.: 280,- 4os.: 200,- 5os.: 180,- 6os.: 160,-

zależne od liczby osób
2 dni (16h)
3-6
tak/nie
tak
1 weekend + koszty wejścia na ścianę
480,-

2 dni
2-4
tak/nie
1 weekend
2os.*
3os.*
4os.*
600,-
500,-
450,-
4 dni
2-4
tak/tak
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
900,-
860,-
820,-
w cenie
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
4 dni
2-4
tak/nie
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
900,-
860,-
820,-
w cenie
4 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
6 dni
2-4
tak/nie
tak
1350,-
1280,-
1200,-
w cenie
6 x nocleg (namiot) w Sokolikach
GRATIS!
do uzgod.
1-2
tak/tak
 Termin/miejsce ustalane indywidualnie
1 os./dzień
(pół dnia)
2 os./d.(1/2d)
rabaty przy większej liczbie dni
700,- (400,-)
800,- (450,-)

*)- Ceny kursów w skałach są zależne od liczby zgłaszających się osób.