Cennik

Kurs/szkolenie
Czas trwania
Liczba osób przypadająca na 1 instruktora
Polska/Europa
zgodny z progr. PZA
Uwagi
Cena (PLN/osobę)
Rabaty
do ustalenia
3-6
tak/nie
cena zależy od liczby uczestników

dzień szkolenia:
2os.: 200,-
3os.: 150,-
4os.: 130,-
5os.: 110,-
6os.: 100,-

zależne od liczby osób
2 dni (16h)
3-6
tak/nie
tak
1 weekend
+ koszty wejścia na ścianę
300,-

uczestnicy sekcji Wspinart -10%

2 dni
2-4
tak/nie
1 weekend
2os.*
3os.*
4os.*
uczestnicy sekcji Wspinart -10%
400,-
350,-
300,-
4 dni
2-4
tak/tak
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
550,-
525,-
500,-
4 x nocleg w Sokolikach
GRATIS
4 dni
2-4
tak/nie
tak
osobne 2 weekendy (dopłata 100zł)
550,-
525,-
500,-
4 x nocleg w Sokolikach
GRATIS
6 dni
2-4
tak/nie
tak
820,-
800,-
780,-
6 x nocleg w Sokolikach
GRATIS
4 dni
2-3
tak/tak
Kurs w Polsce
Zagranica
zależne od liczby osób
600,-
800,-

*)- Ceny kursów w skałach są zależne od liczby wspólnie (- jednorazowo) zgłaszających się osób.

Uczestnicy sekcji, to osoby uczęszczające na zajęcia sekcji wspinaczkowych WSPINART przez co najmniej trzy miesiące pod rząd.